Lær å fly

Hangglider

H

anggliding er en luftsport som omfatter flyging med hangglider, som er en mellomting mellom seilfly og paraglider. Det skilles mellom hangglidere med fleksibel ving, med stiv ving og en tredje klasse, der førerplassen utgjør en integrert del mellom vingene av hangglideren.

En hangglider startes som regel ved at piloten løper glideren i gang nedover en bratt bakke. Når glideren har oppnådd tilstrekkelig hastighet i forhold til den omkringliggende luften, tar den av og flyr. Start kan også foretas ved vinsjopptrekk eller slep etter mikrofly.

Noen hangglidere kan påmonteres hjelpemotor. Hvis man starter og lander ved hjelp av pilotens føtter, er den da fremdeles en hangglider, men monteres hjul, sorterer den under sportsfly-kategorien.

Hanggliding, som all luftsport, er avhengig av gunstige værforhold. Ideelt er termikk som oppstår i hellende terreng på varme sommerdager. Oppadgående luftstrømmer utnyttes til å vinne høyde og fly relativt til vinden.

Det norske utdanningssystemet Safe Pro har fra 1982 dannet en internasjonal norm for utdanning innen hanggliding. Luftfartstilsynet har utarbeidet egne forskrifter som setter krav til utøver, manøvrering og utførelse av flyging og regulerer forholdet til annen luftfart. Minstealder er 15 år.

Foto: Svein Kvamme

Hanggliding som idrett

Konkurranser i hanggliding skjer etter samme prinsipper som med seilfly. Man skal fly en opptil 200 kilometer lang forhåndsbestemt løype på kortest mulig tid, eller fly så langt som mulig. I såkalt speed gliding er løypene korte, og slike konkurranser skjer gjerne nedover, over utforløyper med porter som skal passeres. Akroflyging er utførelse av akrobatiske figurer i luften.

Konkurranser er drevet fra begynnelsen av 1970-årene, i Norge fra 1974. Det første offisielle VM ble arrangert i Østerrike 1976, og det første offisielle NM 1978. På slutten av 1990-tallet ble GPS innført som dokumentasjon på flyging etter faste merker. VM blir arrangert annethvert år. VM for kvinner og fast ving ble i 2006 arrangert av Quest Air i Florida. Big Spring, Texas arrangerte VM i 2007.

I 1980 ble hanggliding tatt opp i Norges Idrettsforbund gjennom hang- og paragliderseksjonen, Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb, og 1986 ble hanggliding anerkjent av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Det er i Norge omtrent 400 utøvere av sporten. Riksanlegget for hang- og paragliding ligger i Vågå.

Den 4. juli 2008 fløy Werner Johannesen med sin HG-2* 234,8 km. Startsted var Trysilfjellet og landing i Bjorli øverst i Gudbrandsdalen. Olav Opsanger startet også fra Trysilfjellet 4. juli 2008. Også han endte opp i Gudbrandsdalen og landet på Lesjaskog. Han forbedret dermed rekorden for HG-1* til 225,1 km.

* HG-1 er «vanlige» hangglidere, som styres med vektskift-kontroll, mens HG-2 gjerne kalles «fixed wing» og styres delvis med ror/spoilere. 

Foto: Svein Kvamme