Flysteder

Flysteder med risikovurderinger

Velkommen til våre flysteder

Vårt mål er at klubbens flysteder skal møte behovene til piloter på alle nivåer og passe til enhver form for flyging. Alle flysteder regulert av klubben har grundige risikoanalyser og beskrivelser tilgjengelig på våre nettsider. Vi har også en liste over populære flysteder i Rogaland som brukes av flymiljøet, selv om disse ikke er offisielt regulert av Jæren luftsportsklubb. For disse områdene har ikke klubben utarbeidet formell risikoanalyse eller detaljert flystedsinformasjon.

Vedlikeholdet av gode forhold til grunneiere og naboer ved alle flysteder er avgjørende. Det krever en betydelig innsats å etablere og, viktigst av alt, opprettholde kvalitetsflysteder. Du spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og vi oppfordrer deg til å:

  • Gjøre deg kjent med flystedsinformasjonen og de gjeldende avtalene.
  • Kjøre forsiktig og alltid sørge for at grinder er lukket etter deg.
  • Opptre høflig og imøtekommende når du møter grunneiere og naboer.

Ditt bidrag er essensielt for å sikre at våre flysteder forblir åpne og tilgjengelige for alle. Sammen kan vi fortsette å nyte luftens frihet og den felles lidenskapen for flyging.

Flysteder som er regulert av Jæren luftsportsklubb

Når et flysted er regulert av klubben, innebærer det at vi påtar oss et betydelig ansvar. Det er vi som grundig vurderer og formidler risikoene ved flyging på stedet. Vi sørger for at all informasjon om flystedet, tilgjengelig på vår hjemmeside og i Flightlog, er oppdatert og nøyaktig. Klubben inngår og opprettholder nødvendige avtaler med grunneiere, og vi sikrer at klare og tydelige flystedsregler er på plass og blir kommunisert effektivt til våre medlemmer. Vi har også autoritet til å sette restriksjoner på aktivitetene på flystedene hvor det er ansett som nødvendig for sikkerheten og samarbeidet med lokalbefolkningen.

Hanggliding / Paragliding / Speedgliding

Bjellandsfjellet

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Bjørndalsfjell

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Borestranden

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Dalsnuten

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Avtale med Avinor - MÅ FØLGES
Trykk her.


Hegelstad Nordstart

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Hegelstad Veststart

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Lutsifjellet

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Nicostarten

Risikovurdering og flystedsregler
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Obrestad Fyr

Risikovurdering av flystedet
Under utvikling.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Obrestad Havn

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.


Reve

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Selsfjell

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Øksnanuten

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Avtale med grunneier (MÅ leses)
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Speedgliding

Frafjord

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her for start 1.
Trykk her for start 2.
Trykk her for start 3.
Trykk her for start 4.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.


Paramotoring

Sokn airfield

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Flystedsregler
Trykk her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Sokn Airfield er et flott flysted i Rennesøy kommune som vi har benyttet siden 1990. Flystedet ligger ca. 15 minutters kjøring fra Stavanger sentrum. Fra takeoff må vi fly på nordsiden av feltet for ikke å komme i konflikt med innflygingen til Stavanger lufthavn, Sola. Enkelte av naboene er spesielt følsomme for motorstøy. Det er derfor særdeles viktig å fly bort fra boligene langs strandsonen og tenke plassering i forhold til vindretning. Nettopp for å ivareta det gode naboforholdet har også flere av klubbens medlemmer gått til innkjøp av ekstra støysvake motorer og tilhørende propeller.

Alle piloter som skal fly her skal etter avtale med grunneier først ta kontakt med Trond Nyman Aarre på telefon 95050555. Grunneier er meget hyggelig og i tillegg svært flyinteressert, men for dette flystedet som alle andre er det flere regler som må følges.

Sokn Airfield - mot sør
Sokn Airfield - mot øst

Adresse
Soknaveien 30
4158 Bru
GPS: 59.051046, 5.663390

Grunneier
Karl Haukalid
Mobil 924 10 066

Kontaktperson for Jæren Luftsportsklubb
Trond Nyman Aarre
Mobil: 950 50 555
E-post: trond.aarre@icloud.com
https://www.facebook.com/trond.aarre


Torland airfield

Risikovurdering av flystedet
Last ned her.

Flystedsregler
Trykk her.

Beskrivelse av flystedet på Flightlog
Trykk her.

Holfuy værstasjon sanntidsmåling
Trykk her.

Torland irfield ligger på Nærbø i Hå kommune. Flystedet er perfekt for nær sagt alle flyretninger og er et ypperlig utgangspunkt for både lokale turer, distanseturer, gøy-flyging, treff og kursing. Eier av området er meget positiv til flyging på hans eiendom. For at dette skal opprettholdes er det særdeles viktig med varsomhet og respekt for de lokale flyreglene

Torland airfield - innkjørsel
Fra Jærstrendene, ca. 3 km fra Torland airfield - mot nordvest

Adresse
Torlandsvegen 270
4365 Nærbø
GPS: 58.687586, 5.641382

Grunneier
Lars Dyre Nærland
Mobil 915 94 333

Kontaktperson for Jæren luftsportsklubb
Trond Nyman Aarre
Mobil: 950 50 555
E-post: trond.aarre@icloud.com
https://www.facebook.com/trond.aarre

Flysteder i Rogaland sørfylke - ikke regulert av Jæren luftsportsklubb

De flystedene som er listet nedenfor er populære flysteder i sør-Rogaland hvor det jevnlig foregår flyaktivitet. Selv om disse stedene er godt besøkt, er ikke aktivitetsnivået slik at det nødvendiggjør offisiell regulering fra klubben. Informasjon om disse flystedene på Flightlog blir opprettet og vedlikeholdt av de pilotene som aktivt bruker og kjenner til de spesifikke forholdene på hvert sted.

Liste er under oppdatering og publiseres fortløpende.

Bjørndalsfjell

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Borestranden R

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Hegelstad N

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Lutsifjellet R

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Storaberget

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Veraland

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Ualand

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)

Lysebotn

Luftromsbegrensninger (kommer)
Beskrivelse av flystedet på Flightlog
(kommer)