Historien

Klubbens historie

I 1976 ble Rogaland Hanggliderklubb stiftet. Parallelt startet en gruppe ildsjeler fra Helikopterservice A/S sin egen hanggliderklubb, uten kjennskap til den første klubbens eksistens. I 1977 forente de to klubbene seg under navnet Jædeeren Aeronautiske Selskab. Etter avslag fra Norsk Aero Klubb på dette navnet, adopterte de betegnelsen Jæren Hangglider Klubb. Kjetil Greve var klubbens første formann, etterfulgt av ledere som Svein Edland, Tormod Veiby, Knut Rodvelt, og mange andre.

Fra helgekurs til sertifikat

I klubbens tidlige dager var formell opplæring sparsom. Cato Hanssen fra Oslo organiserte helgekurs. Ved å bestå noen teorispørsmål og vise praktisk dyktighet, kunne deltakere oppnå Hang 1-lisens i løpet av en helg. Kåre Brekke opplevde dette selv i 1977 da han reiste til Oslo og returnerte med et hangglidersertifikat etter bare én helg og 25 turer på Årvoll. Klubbens første instruktører var Tormod Veiby og Knut Rodvelt.

Med glidetall på 1:murstein

Opprinnelig benyttet man hangglidere kjent som Hiway Standard med et glidetall på 4:1. Med tiden kom modeller som Cloudbase og senere Superskorpion, som var fri for såkalte defleksere - vaiere designet for å forhindre overdreven bøyning av vingerøret. Superskorpionen, med et glidetall på 6:1, representerte en betydelig forbedring.

De første flystedene

Gjesdal ble først utforsket av hanggliderpiloter i 1979. Til å begynne med brukte de en egenbygd rampe. Med tiden har startområdet blitt forbedret, inkludert etablering av en ny vei i 1989 som gir adgang til toppen av Veraland - et sted med stor termikkpotensial som har sett økende bruk av PG-piloter.

Foto og filmen over: Jan Magne Herigstad
Foto: Jan Magne Herigstad

Konkurranseånd og distansebragder: klubbens historiske høydepunkter

I de tidlige årene var konkurransene sentrert rundt utfordringer som lengst tid i luften, merkelanding og runding av pylons. Regionale konkurranser samlet klubber fra Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. Gulen Hangglider Klubb sto ut med lengst reiseavstand.

Utviklingen akselererte, og under en konkurranse Jæren Hang- og Paragliderklubb arrangerte på Gjesdal, ble det gjennomført flere imponerende distanseturer. Flere piloter navigerte til Dirdal, mens en eventyrlysten sjel krysset til Espedal, beliggende på den andre siden av Høgsfjorden. Dette resulterte i en omfattende hentetjeneste fra klubbens side for å samle opp pilotene.

Eirik Bråtveit satte rekord for den lengste turen i klubbens regi, en imponerende strekning på 92 km fra Gjesdal til Sveindal ved Evje. Historisk sett markerer Vigmund Bjørsvik seg med en bronseplassering i NM. I 2021 oppnådde Lars Inge Forus en bemerkelsesverdig prestasjon ved å bli Norgesmester i Sportsklassen for Hanggliding.

Lars Inge Forus mottar pokalen som Norgesmester i Sportsklassen for HG. Foto: Eirik Bjerkebæk

Paragliding: En ny disiplin i klubben

I 1988 trådte den 16 år gamle fallskjermhopperen Trond Nyman Aarre frem som forkjemper for introduksjonen av paragliding som en ny gren i klubben. Samme år ble det arrangert et kurs for 18 eventyrlystne elever i Trysil, ledet av instruktørene Per Christian Dæhlin og Terje Aamodt fra Oslo. Året etter, i 1989, ble Trond Nyman Aarre den første rene PG-instruktøren i klubben, og han holdt kurs nesten hver helg gjennom hele året.

Det er verdt å nevne at da paragliding først gjorde sin entre i 1988, oppnådde de eksisterende hanggliderinstruktørene, som ønsket å utvide sine ferdigheter innen paragliding, også kvalifisering som PG-instruktører.

I 1989 ble klubbens navn offisielt endret til Jæren Hang- og Paragliderklubb for å bedre reflektere bredden av aktiviteter innenfor klubbens domene.

Paramotoring: Fra stille glideflukt til motorisert himmelferd

I 1989 ble paramotoring introdusert i Norge. Det var samme år Skeie Flystripe ble åstedet for den aller første paramotorturen i landet. Trond Nyman Aarre fløy denne historiske turen, lett gjenkjennelig med klesklype-throttelen i munnen. Han ledet den første komiteen underlagt Mikroflyseksjonen i Norsk Aero Klubb. Trond måtte også ta utsjekk på mikrofly for å få dispensasjon til å fly paramotorer i Norge. I 1992 overtok Paal Wiik og Kjetil Fedde som piloter innenfor rammen av den andre paramotorkomiteen, denne gang underlagt datidens Hang- og Paragliding-seksjonen. Etter to evalueringskomiteer, et hav av flytimer, og utallige forsøk og justeringer, ble paramotoring i 2010 offisielt innlemmet i den nye BSL (Bestemmelser for Sivil Luftfart). Dette ble en del av Hang-, Para- og Speedgliding-seksjonen i Norges luftsportsforbund. Man kan trygt si at paramotoring både i Norge og i Norden generelt har sine røtter i Jæren Hang- og Paragliderklubb. De som ønsker å dykke dypere inn i paramotoringens begynnelse i Norge, kan lese hele historien her.

Full fart med speedgliding

I 2012 ble speedgliding introdusert som en del av klubbens aktiviteter. Oddbjørn Kverneland meldte seg inn som det første medlemmet og ble også den første piloten i denne grenen. Sammen med Andreas Mosling oppdaget han SPG-startstedet i Frafjord, et sted som raskt ble anerkjent blant entusiastene av speedgliding.

Foto: Don Nguyen

Navneendring til Jæren luftsportsklubb

Ved årsmøtet i 2022 ble det bestemt å endre klubbens navn. Det nye navnet, Jæren luftsportsklubb, ble valgt for å bedre reflektere klubbens bredde av luftsportsaktiviteter.

Historien oppdateres fortløpende. Innspill mottas med stor takk.