Kontakt

Kontakt Jæren Luftsportsklubb

P

å denne siden finner du kontaktinformasjon til sentrale verv i Jæren Luftsportsklubb. Du kan også trykke her for å sende oss en melding via vårt webbaserte kontaktskjema.

Leder

Carina Høie Østebø

Mobil: 986 66 429
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Faglig leder

Eirik Bjerkebæk

Mobil: 996 91 704
Mail: eirbje@equinor.com

Skolesjef

Anders Lædre

Mobil: 913 31 273
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Miljøansvarlig

Asbjørn Njå

Mobil: 976 87 358
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Webmaster

Trond Nyman Aarre

Mobil: 950 50 555
Mail: webmaster@jaerenluftsport.no

Tandempiloter

Paal Wiik

Mobil: 932 85 860
Mail: 296wiik@gmail.com

Kjetil Fedde

Mobil: 950 41 297
Mail: kjetilfedde@gmail.com

Instruktører for hanggliding

Geir Wegger

Mobil: 900 87 206
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Jostein H Reinsnos

Mobil: 975 60 226
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Instruktører for paragliding

Anders Johan Lædre

Mobil: 913 31 273
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Lars Botnehagen

Mobil: 952 06 892
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Aleksander Lode

Mobil: 475 01 611
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Per Harald Sandve

Mobil: 415 75 800
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Robert Ødegård

Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Jostein H Reinsnos

Mobil: 975 60 226
Mail: jostein.reinsnos@lyse.net

Asbjørn Nærheim Fjellhaugen

Mobil: 938 84 653
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Øystein Raknes

Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Henrik Voll

Mobil: 475 09 535
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Trond Nyman Aarre

Mobil: 950 50 555
Mail: trond.aarre@icloud.com

Instruktør for speedgliding

Henrik Voll

Mobil: 475 09 535
Mail: kontakt@jaerenluftsport.no

Instruktør for paramotoring

Trond Nyman Aarre

Mobil: 950 50 555
Mail: trond.aarre@icloud.com

Styremedlemmer

Carina Høie Østebø, styreleder

Mail: styret@jaerenluftsport.no

Geir Wegger, nestleder

Mail: styret@jaerenluftsport.no

Åsmund Idland, styremedlem

Mail: styret@jaerenluftsport.no

Øyvind Asbjørnsen, styremedlem

Mail: styret@jaerenluftsport.no

Lars Inge Forus, kasserer

Mail: styret@jaerenluftsport.no

Anders Johan Lædre, varamedlem

Mail: styret@jaerenluftsport.no