Dokumenter

Dokumenter, verktøy og lenker

Denne seksjonen er en sammenslåing av tre tidligere seksjoner og oppsummerer dokumenter, møtereferater, verktøy for dialog, værdata og relevante lenker:

* Klubbens lovnorm

* Forbundets sikkerhetssystem, BSL og utdanningsprogrammer

* Klubbrevisjoner

* Sikkerhetsseminarer

* Referater fra styremøter og årsmøter

* Handlings- og varslingsplan ved ulykker

* Konkurranseregler og Waypoint-filer for klubbens XC-liga

* Leiekontrakter for tandemvinge og øvrige utstyr

* Anbefalte verktøy for å se og tolke værdata

* Verktøy for dialog mellom medlemmene

* Lenker til Flightlog, NLF og FAI

____________________________________________________

Lover og regler

Lovnorm (vedtatt 14.06.22)

Lovnorm for Jæren luftsportsklubb

Sikkerhetssystem, BSL og utdanningsprogrammer

Sikkerhetssystem for hanggliding, paragliding, speedgliding og paramotoring

Klubbrevisjoner

2013

Klubbrevisjon 2013

2014

Klubbrevisjon 2014

2015

Klubbrevisjon 2015

2016

Klubbrevisjon 2016

2017

Klubbrevisjon 2017

2018

Klubbrevisjon 2018

2019

Klubbrevisjon 2019

2020

Klubbrevisjon 2020

Sikkerhetsseminarer

2017

Hendelser NLF-HPSSikkerhetsseminar

2018

Hendelser NLF-HPS

Referater fra styremøter

2013

09. mars 2013
07. april 2013
02. oktober 201329. oktober 2013

2014

23. februar 2014
25. mars 2014
13. mai 2014
25. november 2014

2015

02. mars 2015
13. april 2015
30. oktober 2015

2016

06. mars 2016
31. mai 2016
10. oktober 2016

2017

06. april 2017

2018

05. februar 2018
04. april 2018
14. juni 2018

2019

16. januar 201906. mars 2019
07. mai 2019
12. august 2019
11. november 2019

2020

Ingen dokumenter tilgjengelig. Oppdateres ved første anledning.

2021

03. mars 2021
17. mars 2021
28. april 2021
30. august 2021
24. november 2021

2022

19. januar 2022
26. april 2022
14. juni 2022
03. oktober 2022
07. desember 2022

2023

09. mars 2023
20. juni 2023
06. november 2023

Referater fra årsmøter

2013

Årsmøte 2013

2014

Årsmøte 2014

2015

Årsmøte 2015

2016

Årsmøte 2016

2017

Årsmøte 2017

2018

Årsmøte 2018

2019

Årsmøte 2019

2020

Årsmøte 2020

2021

Årsmøte 2021

2022

Årsmøte 2022

2023

Årsmøte 2023

2024

Årsmøte 2024

Handlings- og varslingsplan ved ulykke

Last ned fra her.

XC-liga for Jæren luftsportsklubb

Konkurranseregler for XC-ligaen
Waypoints 03.11.2015.wpt
Waypoints-03.11.2015.kml

Utstyrliste og leiekontrakt for utstyr

Utstyr i Jæren luftsportsklubb (oppd. 09.2023)
Leiekontrakt for paragliderutstyr
Leiekontrakt for tandemvinge (oppd. 05.2023)

Utsjekk for utsjekk av PP2-elever på våre flysteder

Retningslinjer for elever og instruktører

Værdata

Windy

iPhone
Android
Web

Holfuy

iPhone
Android
Web

Vind Nå

Web

Dialog mellom medlemmer

WhatsApp

iPhone
Android
Web

WhatsApp-kanal for medlemmer av Jæren luftsportsklubb

Åpne vår kanal her etter at appen er installert, eller åpne direkte i nettleser.

Lenker

Loggbok

Flightlog

Norges Luftsportsforbund

Hang-, para-, og speedgliding-seksjonen

Sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter

Læremateriell og kompendier

Fornyelse eller gjenopptagelse av elev- og flygebevis

Fédération Aéronautique Internationale

Fédération Aéronautique Internationale